Vi har i dag blitt enig om følgende frist for mellomoppgjøret 2019:

Frist for avslutning er 12. juni 2019 klokken 15:00.

Siden NFF fungerer som egen hovedsammenslutning har vi blitt enige om at vi ikke trenger bistandsfrist. Dette ettersom det er de samme personene som møtes til forhandlinger med eller uten bistand.

Styret via forhandlingsutvalget vil holde dere løpende orientert vedrørende den videre utvikling i forhandlingene.