Flygelederforeningens styre håper alle medlemmene deltar i valget ved å stemme på vår liste.

Valgperioden avsluttes  mandag 29. april klokken 11:59.

Alle stemmeberettigede skal ha fått e-post som gir mulighet for å avgi stemme. Denne e-posten er sendt via et eksternt firma (Questback) som ivaretar den tekniske gjennomføringen av valget på vegne av valgstyret. Avsender på e-posten fremkommer som «Ansatt valg» i din e-postboks. For å logge inn til valget benytter man sitt ansattnummer som brukernavn, og ditt fembokstavs påloggingsnavn til intranettet som passord. Dette er også beskrevet i detalj i e-posten fra Questback.

Som vi har påpekt tidligere i sakens anledning mener vi at de mange tunge og viktige prosessene som skal gjennomføres i virksomheten de kommende årene gjør at det er maktpåliggende med godt kvalifiserte ansatterepresentanter i styret i Avinor Flysikring, og har inngått samarbeid med NTL, SAN, TEKNA og NITO om å stille en felles liste med kandidater. Vår kandidat, Sverre Ivar Elsbak, er innstilt som listens førstekandidat.