Avinor Flysikring samarbeider med OsloMet om å tilby videreutdanning med fokus på læring i arbeidslivet.

Avinor Flysikring v/KUT har involvert Flygelederforeningen i prosjektet som tar for seg treningsorganisasjonen for å effektivisere og forbedre treningen. I flere av arbeidsgruppene har det blitt tydelig at det er nødvendig å heve kompetansen på flere områder for å nå de målene man ønsker. I all hovedsak handler dette om å kunne tilby bedre læring -både for å oppnå en mer tids- og kostnadseffektiv trening og for å oppnå en bedre og mer stabil suksessrate ved utdanning av flygeledere. NFFs styre er av den oppfatning at det jobbes bra i prosjektet, og mener dette arbeidet vil kunne gi positive effekter for hvordan vi driver trening i organisasjonen.

I samarbeid med OsloMet tilbyr nå Avinor Flysikring et antall kursplasser som ansatte står fritt til å søke på. Flygelederforeningens styre oppfordrer våre medlemmer til å vurdere å benytte seg av dette tilbudet om å heve egen kompetanse -og bruke dette til å bidra til å gjøre treningen bedre i fremtiden.

Søknadsfristen er 29. april. Noe informasjon finnes i vedleggene til denne artikkelen, eller hver enkelt kan ta kontakt med sin nærmeste leder for å finne ut hvordan man skal søke.

Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet – storbyuniversitetet«