Mandag 8. april hadde Flygelederforeningens forhandlingsutvalg første møte med arbeidsgiver i anledning mellomoppgjøret 2019. Dette var et sedvanlig oppstartsmøte hvor partene snakker om de «store» linjene i oppgjøret. Neste møte er først stipulert til 29. april, altså ikke før en stund etter påske. I god tid før dette kommer forhandlingsutvalget til å sende inn et spesifisert og detaljert krav. Om dette avstedkommer et tidligere møte enn det som allerede er foreslått, slik at vi kan presentere våre tanker litt grundigere, gjenstår å se.

Frontfagene endte i 2019 opp med en total ramme på 3,2 %. Tradisjonelt sett legger dette føringer for de resterende oppgjørene både i privat og offentlig sektor.

For oss gjelder følgende frister i oppgjøret:

  • Frist for å be om bistand: fredag 3. mai klokken 15.00
  • Frist for avslutning: fredag 10. mai klokken 15.00

Forhandlingsutvalget og styret vil holde dere alle løpende informert om relevant utvikling i mellomoppgjøret 2019.