Med referanse til fokuset vi hadde på medvind under FUs timer på Flygelederforeningens høstsamling, så henleder vi oppmerksomheten på en utforkjøring som fant sted tidligere i November. Ulykken skjedde på Halifax 6/11 der en B747-400 fra fraktselskapet Sky Lease Cargo ikke klarte å stoppe etter landing med 8 kts medvindskomponent. Flyet fortsatte over 200 m etter rullebaneenden og ble totalt ødelagt. Til alt hell ble ingen av de 4 ombord skadet.

Medvind/tailwind er skummelt!

Mer informasjon om ulykken: https://aviation-safety.net/wikibase/wiki.php?id=217364

Faglig Utvalgs presentasjon om ulykken: 2018-10-23 Tailwind