Årets høstsamling ble unnagjort 23. til 25. oktober. Høstsamlingen er tradisjonelt en samling som er satt av for opplæring av tillingsvalgte. Det er i utgangspunktet de tillitsvalgte som setter agendaen for samlingen, der aktuelle saker tas opp.

I år har temaet sikkerhetsklareringer fått et stort fokus. For å kunne jobbe som flygeleder kreves tre sertifikater; Flygeledersertifikatet, Medical-sertifikatet og sikkerhetsklarering. Uten et av disse tre, kan du ikke arbeide som flygeleder. Tradisjonelt har det ikke vært så mye fokus på sikkerhetsklareringen som de to andre, men de siste årene har vist at det siste er noe vi absolutt må ta alvorlig. Derfor har Morten Fruensgaard fra ATM Security i grunn invitert seg selv til vår samling i år.

Mesteparten av samlingens tid gikk derimot til å gå gjennom Hovedavtalen, Overenskomsten, Særavtaler samt aktuelle pågående saker som omhandler avtaleverket vårt. Dette kunne vi holdt på med i dagesvis. Vi vil berømme våre tillitsvalgte som hele tiden har vist stor interesse og engasjement rundt å forvalte vårt avtaleverk. En hel masse spørsmål ble stilt og diskusjoner ble utført – vi håper at enkelte også ble besvart.

Den som hadde fulgt best med i timen var avbildede hovedtillitsvalgt fra Gardermoen, Eirik Aalvik! Godt jobba!

Mot slutten fikk Faglig Utvalg også tid til å gå gjennom de «faste» punktene om Remote Tower og Fremtidig ATM-system, i tillegg til en meget aktuell og interessant presentasjon av flygeleders rolle i et risiko-perspektiv, godt beskrevet med medvindsoperasjoner (tailwind operations) som eksempel. Valgkomitéen var selvsagt også til stede for å utføre sine sonderinger.

Vi håper de som deltok var godt fornøyd med å være tilbake på Quality, der konferansepakken inkluderer softis og popkorn, også kan ta seg tid til å besvare dette 2-minutter lange spørreskjemaet for å evaluere høstsamlingen og være med på å øke kvaliteten på fremtidige samlinger.