Vedlagte brev er i dag sendt arbeidsgiver i sakens anledning.

For NFFs vedkommende er det avtalt gjennomsnittsberegning på overenskomstnivå. For at arbeidsgiver skal kunne gjennomsnittsberegne arbeidstiden, må også lokal avtale inngås. Dette er det rettspraksis på som vi viser til i vårt brev vedlagt.

Dere som lokalt tillitsvalgte er ansvarlige for å utøve avtaleadgangen hva gjelder gjennomsnittsberegning lokalt. Det er ikke er noen automatikk i at arbeidstiden skal gjennomsnittsberegnes slik praksis har været til nå.

Vi ber om at dere forvalter dette med omhu, respekt og fornuft. Skulle det være noen spørsmål, kan dere ringe Robert når som helst.

Standpunktet er forankret hos våre advokater i Grette samt i norsk lov gjennom rettspraksis.

31_2018-09-18 Brev til Avinor Flysikring AS vedrørende gjennomsnittsberegning