NFFs høstsamling 2018 står for døren om kort tid. Etter tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte i 2017, kommer denne samlingen i sin helhet til å dreie seg om ren opplæring av tillitsvalgte. Vi kommer til å gå gjennom detaljer innenfor blant annet overenskomst, hovedavtale, tilpasningsavtale og varslingsrutiner for NFF. Vi kommer til å snakke om lokale prosesser, samt gi råd og opplæring i hvordan man skal forholde seg til arbeidet inn mot NFFs årsmøte. Vi kommer til å ha en praktisk tilnærming til vårt teoretiske avtaleverk – hvordan skal lokal tillitsvalgte forvalte dette.
Se vedlagte program for flere detaljer:

I anledning samlingens tematikk ber vi om at dere lokalt tar en gjennomgang av tariffavtaleverket for å være godt rustet til å stille spørsmål om elementer dere lurer på samt ta med dere spørsmål fra deres lokale medlemmer knyttet til rammeverket vårt. Ved at vi alle stiller godt forberedt legger vi til rette for en fruktbar og god samling.
I tillegg kommer Morten Fruensgaard, Leder Sikkerhetsvurderinge og ATM Security i Avinor Flysikring AS, for å gå gjennom områder av viktighet knyttet til sikkerhetsklareringer for oss i Avinor Flysikring AS.
Når det gjelder reise og opphold, skal vi som nevnt bo på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Samlingen avsluttes klokken 13:00 torsdag 25.10.
Når dere bestiller flybilletter og reise – ikke legg opp til avreise før klokken 13:00 fra hotellet. Det er opplegg og program helt frem til 13:00.
NFFs styre ser frem til å møte dere alle igjen til en fruktbar og god høstsamling i kjente omgivelser på Gardermoen i oktober!