NFF var vertskap for Nordic President Meeting i Oslo 29. – 31. mai 2018

NFFs leder arrangerte Nordic President Meeting i Oslo i slutten av mai. Dette arrangementet går på rundgang mellom de nordiske landene (Sverige, Danmark, Finnland, Island og Norge) etter en fastlagt rekkefølge. I år var det Norge og NFFs tur. Rekkefølgen henger sammen med hvem som arrangerer Nordisk møte. Det landet som arrangerer President Meeting arrangerer alltid Nordisk møte året etter.

Møtet er et uformelt fora hvor man diskuterer fritt alle eventualiteter man ønsker å belyse og ta opp – og man kan stille spørsmål til sine kolleger fra de nordiske landene. Dette er er viktig fora for å tilegne seg svært nyttig og verdifull informasjon vedrørende hva som rører seg i våre naboland, samt skaffe seg en god oversikt over blant annet konkurransesituasjonen i tilstøtende land – land som vår arbeidsgiver ofte ønsker å sammenligne seg med.

NFFs erfaring er at det er mer eller mindre de samme utfordringene i alle land hva gjelder konkurranseutsetting, kosteffektivisering og investeringsbehov i ny teknologi. Vi opplever at vi i Norge har kommet en del lengre enn mange andre land på en rekke områder. Medvirkningsplikt, samarbeidsmodell og tre-parts-samarbeid, sementering av Just Culture i selskapet, mer eller mindre adekvat ressurssituasjon (flere flygeledere i systemet enn det er ledige stillinger totalt sett) og evnen og muligheten for politisk kontakt og interaksjon for å nevne noen punkter og områder.

Norge og NFF arrangerer Nordisk møte i Oslo høsten 2019.