Norsk Flygelederforening har oppgradert sin visuelle profil med ny logo, nye farger og nye profilartikler til medlemmene. Styret har klare tanker om hvordan foreningen skal formidle den nye profilen.

Etter å ha innsett at vår gamle, gode, kjente og kjære logo ikke lenger lot seg bruke på de digitale plattformene vi nå bruker, bestemte NFFs styre i 2017 å igangsette et arbeid for å fornye oss slik at
nettsider, Facebookprofil osv skulle ta seg bedre og mer tidsriktig ut. Vi innså raskt at vi trengte hjelp til jobben, og engasjerte en grafisk designer som kunne gjøre jobben for og med oss.

Designeren arbeidet tett med styret hele veien, og så NFF på en måte vi selv ikke tidligere hadde gjort. Dette medførte at hun gjennom den nye profilen beskrev oss, og det vi står for, på en nyere og langt mer utfyllende måte enn vi selv tidligere hadde klart å uttrykke. Arbeidet resulterte i den nye logoen og den nye visuelle profilen.

Vår identitet uttrykkes ikke bare gjennom en logo alene. Det handler i like stor grad om helheten i det visuelle uttrykket. Vi må være tydelige på hvem vi er, hva vi står for og hvordan vi kommuniserer.

I tillegg til den nye logoen har vi fått en logoforsterker for å fremheve logoen og profilen. Logoforsterkeren som ble valgt er «Vi er flyt» som forklares slik:

Flyt er bevegelse
Å evne å se systemet samt løsningene i kaoset, ha kontroll både på bakken og i luften samt
gjennomføre sikker og effektiv trafikkavvikling, krever et skjerpet hode og et uthvilt fokus. Flyt oppnår
man når alle er opplagt. Flyt skjer i et luftrom som opereres med de beste forutsetningene. Flyt er
nettopp det ordet tilsier – en behagelig følelse av å beherske det man holder på med.
Som flygeledere må vi sørge for at bevegelsen er konstant.

Dette kan ved første øyekast fremstå som en forklaring av selve jobben en flygeleder skal gjøre, men det er også en forklaring som beskriver det arbeidet NFF som fagforening bedriver.
NFFs styre mener at vi som flygeledere er flyt gjennom å sørge for en god trafikkavvikling. Vi som fagforening er flyt ved å sørge for at prosesser vi deltar i får nødvendig fremdrift og utvikling. Det betyr ikke at man ikke skal uttrykke meningen sin eller la være å være uenig, men det betyr at man er ærlig og redelig gjennom å si det man mener samtidig som man evner å se løsninger og bidra til disse. Vi mener også at vi er flyt gjennom å gjøre vårt beste for å sikre medlemmene best mulig forutsetninger for å kunne oppleve trygghet og arbeidslivskvalitet.

FLYT definerer vi som  Flysikkerhet – Luftrom – Ytring – Trygghet

Forklaringen av «Vi er flyt» sammen med vår definisjon av ordet FLYT, oppsummerer på en god måte fagforeningens fokus.

De aller fleste medlemmer har fått noen artikler utdelt fra sin lokaltillitsvalgte den siste tiden. I anledning overgangen til den nye profilen ønsker NFFs styre at alle medlemmer skal få en liten
oppmerksomhet. De som ennå ikke har fått slike artikler utdelt, må enten ta kontakt med sin lokaltillitsvalgte eller smøre seg med litt tålmodighet (det siste gjelder i hovedsak sjefflygeledere, enhetsledere og direktemedlemmer – disse skal få sine artikler ved passende anledninger i nær fremtid). Du skal ha fått en penn med NFFs internasjonale logo på – denne pennen kan også brukes til å peke på nettbrett og andre berøringsskjermer. For de som har fått iPad av arbeidsgiver, kan forhåpentligvis pennen være et kjærkomment tilbehør. Du har også fått et bånd med kortholder. Det er ment å skulle brukes med ID-kortet på jobb, og vi håper alle bruker det når de er på jobb. Vi har valgt å fargekode de forskjellige funksjonene man har i foreningen ved å la alle medlemmer få blå bånd, de lokaltillitsvalgte få grå bånd, og sentraltillitsvalgte få grønne bånd. I tillegg til dette har du også fått et halsplagg (normalt omtalt som buff).

I tiden fremover vil foreningens nettsider utvikles med den nye profilen, og nyhetssaker vil dukke opp der og delvis på Facebook med ujevne mellomrom. Det vi tidligere har sendt ut som månedlig
informasjon fra styret kommer heretter til å ha en noe annen form. Nyhetssaker legges ut fortløpende enten på den åpne nettsiden eller på den delen av nettsiden som krever pålogging. Noen av disse nyhetssakene vil samtidig også publiseres på Facebook – da som en kort sak der man må følge en lenke videre til nettsiden. Omtrent en gang pr måned vil styret sende ut et nyhetsbrev pr e-post som gir en oversikt over et utvalg av sakene som er publisert den siste måneden. Man må selv velge å følge lenkene fra nyhetsbrevet til nettsiden for å lese mer. Mange vil helt sikkert kjenne igjen metodikken fra andre nyhetsbrev man får fra forskjellige aktører. Styret håper med dette at nyhetsstrømmen vil være jevnere og mer aktuell. Vi håper at vår månedlige oppsummering vil minne medlemmene på at det finnes informasjon på foreningens nettsider. Nettsiden vår skal overta for både det vi mistet da Flygelederen opphørte og det informasjonsbehovet styret hittil har ivaretatt gjennom månedlig informasjon pr e-post. Når det dukker opp dagsaktuelle saker styret mener det er viktig at medlemmene får vite om umiddelbart, vil det dukke opp nyhetsbrev i samme form som den månedlige oppsummeringen. Informasjonsdeling er også flyt!

Velkommen til NFFs nye profil!