Øyvind Hansen

Faglig Utvalg

Øyvind gjennomførte flygelederutdanningen på UND i 2001/2002 og ble sertifisert på Værnes TWR/APP i 2003. Jobber i dag som Supervisor og flygeleder på Værnes og Møre. I tiden etter 2003 har han i en periode jobbet på Røros TWR/APP før han i 2009 la mikrofonen på hylla for å jobbe 100% prosjekt. Han jobbet da med luftromdesign, simulatortesting og implementering i Southern Norway Airspace Project (SNAP) og Free Route Airspace. Øyvind kom tilbake til operativ tjeneste i 2014, fungerer som verneombud og har tidligere vært lokaltillitsvalgt. Øyvind ble med i Faglig Utvalg i 2023.