Skjermbilde 2023-05-23 kl

Eirik Ålvik

1. varamedlem

Eirik Ålvik ble valgt som 1. Varamedlem på NFF’s årsmøte i Harstad 2022. Han hadde da vært lokaltillitsvalgt ved ENGM siden 2012. Han er fra Oslo Øst og gjennomførte sin flygelederutdannng i perioden 1996-1998. Han ble sertifisert ved ENBR TWR/APP i 1998. Deretter jobbet han ved ENHD TWR før han i 2001 fikk stilling ved ENGM TWR. Her ble han Supervisor i 2006, og har i tiden etter det vært innom lokal opplæringsavdeling, vært kollegastøtte og Assessor i tillegg til fagforeningsrollen.

Eirik har nylig blitt en del av styrets forhandlingsutvalg og har i tillegg en fot innenfor «Utlysning og Bemanning» (sammen med Tom Snorre) og opplæring (sammen med Anja).