Robin Aarhuus

Faglig Utvalg

Robin gjennomførte flygelederutdanningen på EPN i 2007/2008 og ble sertifisert ved Bodø TWR/APP i 2008. Jobber i dag som flygeleder på Evenes. Robin ble med i Faglig Utvalg i 2012.