About bendik

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far bendik has created 30 blog entries.

Flygelederforeningen i Arbeidsretten

Mandag og tirsdag denne uken møttes Norsk Flygelederforening og Avinor Flysikring/Spekter i Arbeidsretten, for å få avgjørelse i en tvist om forståelsen av det praktiske anvendelsesområdet for § 5 i «Særavtale om medisinsk uskikkethet». Avinor Flysikring legger til grunn at bestemmelsen må forstås som at den implisitt inneholder en 60 […]

2018-11-21T18:31:11+01:00november 21st, 2018|

Workshop med Ressursstyring og HR i Avinor Flysikring

Synes noen det har vært litt mange uenigheter om arbeidstid, trøbbel rundt kompensasjoner, snodige AML-tolkninger, Overenskomst-kreativitet og utpreget grad av dobbeltkommunikasjon i den senere tid? Det synes definitivt både styret i NFF og Ressursstyring og HR i Avinor Flysikring. Nå er det satt av en todagers workshop i starten av […]

2018-10-31T17:38:18+01:00oktober 31st, 2018|

Lærerikt Nordic Meeting i København!

IFATCA Nordic Meeting ble arrangert i København, i tidsrommet torsdag 27. september til søndag 30. september. Representanter fra flygelederfagforeningene fra Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge møttes til konferanse på Schieffergaarden i København, for å diskutere «tingenes tilstand», og ellers lære mer om hva som rører seg i vår bransje, […]

2018-10-02T12:21:10+02:00oktober 2nd, 2018|

Deltidsarbeid og overtidskompensasjon

NFFs styre har avdekket at det er flere medlemmer som ikke har fått kompensert det de skal knyttet til merarbeid når man arbeider i redusert stilling.
Overenskomstens § 5.12 er tydelig og klar på hva som gjelder; pålagt arbeid ut over 9 timer per døgn skal godtgjøres som overtid. Det er først og fremt knyttet til […]
2018-09-02T22:22:52+02:00september 2nd, 2018|

Ny praksis vedrørende tolkning av Overenskomstens §7.2

Med bakgrunn i forhandlingene i forbindelse med Hovedtariffoppgjøret 2018, og arbeidsgivers standpunkt, tolkning og holdning til kompensasjon knyttet til Overenskomstens §7.2 (Kompensasjon ved kurs og simulering i regi av arbeidsgiver), ber NFF med dette alle medlemmer om å påse at man får alle kompensasjoner man har krav på.

2018-09-02T22:16:44+02:00september 2nd, 2018|

Høstsamlingen 2018 – Quality Airport Hotel 23. – 25.10 2018

NFFs høstsamling 2018 står for døren om kort tid. Etter tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte i 2017, kommer denne samlingen i sin helhet til å dreie seg om ren opplæring av tillitsvalgte. Vi kommer til å gå gjennom detaljer innenfor blant annet overenskomst, hovedavtale, tilpasningsavtale og varslingsrutiner for NFF. Vi kommer til […]
2018-09-02T21:44:19+02:00september 2nd, 2018|

Pensjon – skjer det noe her?

NFF har meget god hjelp i Hilde Nordstoga som er vår faste pensjonsrådgiver. Hilde er til daglig jurist og fagsjef i pensjon hos konsulentselskapet Gabler, Steenberg & Plathe AS.

[…]

2018-08-30T13:40:59+02:00juli 2nd, 2018|

Hovedtariffoppgjøret 2018 endelig i havn!

Etter en lang dags ferd mot natt kunne NFF og arbeidsgiverforeningen Spekter til slutt signere en protokoll som avslutning på Hovedtariffoppgjøret 2018. Enigheten ble oppnådd etter lange og til dels kompliserte forhandlinger, og protokollen ble til slutt signert av begge parter klokken 02:35 natt til torsdag 7. juni.

2018-06-14T10:50:42+02:00juni 7th, 2018|
Go to Top