Danske Bank har etter en strategisk gjennomgang besluttet å fokusere sin satsing i Norge innen bedrifts- og storkundesegmentet. Det betyr at banken ikke lenger skal videreføre investeringene i personmarkedet, og at den dermed har innledet en prosess for et mulig salg av denne delen av filialen.


«Vi har svært gode kunder i personmarkedet og kjenner på et stort ansvar. Våre kunder trenger ikke foreta seg noe som en del av prosessen rundt et mulig salg av denne delen av filialen, og vi er trygge på å finne gode løsninger som er til det beste for våre personmarkedskunder»

Erlend Angelfoss, landssjef i Danske Bank Norge

Danske Banks konsernsjef, Carsten Egeriis, la i København i dag frem konsernets nye strategi for de neste fem årene, «Forward 28».
Danske Bank i Norge har bygget opp en meget solid kundeportefølje på privatsiden med en sterk vekst de seneste årene. Det har imidlertid vært utfordrende å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet knyttet til denne delen av banken. Etter en strategisk gjennomgang har vi derfor kommet frem til at banken ikke lenger vil videreføre satsingen på personmarkedet, sier Angelfoss.
Banken har som en følge av dette innledet en prosess for et mulig salg av denne delen av virksomheten, og vil komme tilbake med mer informasjon, senest i forbindelse med fremleggelsen av resultatet for andre kvartal 2023.
Forsterker satsingen innen bedrifts- og storkundesegmentet
I den nye strategien skal Danske Bank trappe opp satsingen på bedriftsmarkedet.

Strategien er å forsterke rollen som forretningsbank i Norge videre og ta ytterligere markedsandeler. Danske Bank har hatt en meget positiv utvikling blant norske bedriftskunder over tid, og vi har opparbeidet en viktig og solid posisjon, noe som blant annet kommer til syne gjennom høy kundetilfredshet. Den posisjonen skal vi bygge videre på, og vi skal være en offensiv og ambisiøs aktør i dette markedet, avslutter Angelfoss.

Spørsmål og svar

Q: Hvilke kunder blir berørt?
A: Alle kunder i personmarkedet, inkludert Private Banking.

Q: Hva betyr dette for mitt kundeforhold i Danske Bank?
A: Ingenting endres for deg som kunde nå, og du kan forvente de samme tjenestene og produktene. i en lang tid fremover. Vår viktigste prioritet nå er å finne et nytt hjem for våre kunder hvor alle behov vil bli tatt vare på. Vi gir deg beskjed så snart

vi vet mer.

Q: Trenger jeg foreta meg noe?
A: Nei, du trenger ikke foreta deg noe. Ingenting endres for deg som kunde nå, og du kan forvente de samme tjenestene og

produktene i en lang tid fremover. Vår viktigste prioritet nå er å finne et nytt hjem for våre kunder hvor alle behov vil bli tatt vare på.

Q: Kan jeg fortsatt betale med bankkortet mitt i Danske Bank?
A: Ja, du kan fortsette å betale med bankkortet ditt som normalt. Du kan forvente å bruke de samme

tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Q: Jeg er Forenings-kunde, hva skjer nå?
A: På kort sikt skjer det ingen endringer i samarbeidet mellom Foreningene og Danske Bank. Foreningene har vært, og er fortsatt, viktige partnere for oss i Danske Bank. Avtalene som løper mellom oss, gjelder uavhengig av dagens utmelding.

Q: Er Private Banking en del av denne prosessen?
A: Konsernet ønsker å selge all virksomhet knyttet til håndtering av personkunder, i dette inngår Private Banking. Private Banking håndterer også en del selskaper. Hvorvidt disse følger med er for tidlig å konkludere med, og vil være en naturlig dialog å ha med en potensiell kjøper.

Q: Våkner jeg plutselig opp med nye priser?
A: Nei, salg av personmarkedet påvirker ikke dine priser. Ved prisendringer forholder vi oss til gjeldende varslingsfrist på 8 uker.
Vår viktigste prioritet nå er å finne et nytt hjem for våre kunder hvor alle behov vil bli tatt vare på.

Q: Jeg har nettopp søkt om boliglån hos Danske Bank, hva skjer med søknaden min?
A: Søknaden din vil fortsatt bli behandlet. Ingenting endres for deg som kunde nå, og du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Q: Hvor lenge før tar det Danske Bank selges?
A: Vi er i samtaler med mulige kjøpere, og vil gi en oppdatering på dette så snart vi vet mer.

Q: Jeg har finansieringsbevis/nybygg/ prosjektert bolig hos dere, kan jeg fortsatt bruke dette?
A: Ja, det kan du. Banken opererer som normalt.
Ingenting endres for deg som kunde nå. Du kan forvente å bruke de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Q: Jeg har avtalt et møte, hva skjer nå?
A: Møtet ditt vil bli gjennomført som avtalt. Vi vil ta kontakt i henhold til avtalt møtetidspunkt. Alle bankens prosesser går som normalt.

Q: Hva skjer med fastrenteavtalen?
A: Fastrenteavtalen løper som normalt. Ingenting endres for deg som kunde nå, og du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Q: Nå som Danske Bank skal selges er det vel liten grunn for meg som privatkunde å bytte bank til dere?
A: Vi står helt på startstreken av denne prosessen, og det er ingenting som vil endres for deg som kunde hos oss nå.
Du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover. Vår viktigste prioritering fremover vil være å finne et nytt hjem for våre kunder, der du vil bli godt ivaretatt og fortsatt ha konkurransedyktige vilkår på lik linje med det du har hos oss i dag.


Q: Overtakelse av bolig, hva skjer nå?
A: Banken opererer som normalt.
Ingenting endres for deg som kunde nå. Du kan forvente å bruke de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Q: Hva skjer med mine innskudd?
A: Pengene dine er trygge hos oss. Banken opererer som normalt.
Ingenting endres for deg som kunde nå. Du kan forvente å bruke de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.
Les mer om endringene på danske bank sine nettsider.