Mandag 10. mai og tirsdag 11. mai 2021 ble saken knyttet til tvisten om tolkningen av hovedavtalens § 18 vedrørende beregning av ansiennitet for flygeledere som har hatt avbrudd i sin tjenestetid i forbindelse med arbeid i utlandet behandlet.

Det var opprinnelig satt av tre dager til behandlingen i Arbeidsretten i Oslo, men saken ble gjennomgått og behandlet på to dager grunnet effektiv gjennomføring og god styring fra Arbeidsrettens leder Jacob Wahl.

Partner/advokat Tore Lerheim fra advokatkontoret Homble-Olsby førte saken for Flygelederforeningen, godt assistert av Ph.d advokatfullmektig Marie Holm fra samme advokatkontor.

– Advokat Lerheim førte saken på en meget god måte og vi fikk belyst de elementer som er viktige faktum for vår del i sakens anledning. De som var innkalt som vitner fra vår side, gjorde en kjempefin jobb og fikk nyansert sakens innhold og faktum på en fremragende måte, sier NFFs leder Robert Gjønnes

– Nå har vi gjort vårt og vi er veldig fornøyd med både gjennomføring og den opplevelsen vi sitter igjen med etter to lange dager i Arbeidsretten. Nå er det opp til Arbeidsrettens syv dommere å skrive en dom i sakens, oppsummerer Gjønnes.

Dom er av Arbeidsrettens leder Jacob Wahl sagt at kommer torsdag 3. juni 2021.