IFATCA har sendt ut en pressemelding som omtaler områder Norsk Flygelederforening har kommunisert med Avinor Flysikring om over tid.

Inntrykk fra flere av våre kolleger i utlandet er at også der er iveren etter å sørge for formell men ikke faktisk kompetanse er gjennomgående for planene fremover.

IFATCA_PR_Post_Covid_Recovery_111220