Tradisjon tro markeres den Internasjonale Flygelederdagen den 20 oktober. Datoen sammenfaller med møtet som grunnla IFATCA i Amsterdam i 1961.

2020 har blitt ett spesielt år for luftfarten, og flygeledere over hele verden står over for store utfordringer knyttet til press mot lønn, avtaler, arbeidsforhold og krav til å gjøre mer med mindre ressurser.  IFATCA ønsker i år å sette fokus på at flygeledere er kritiske fagressurser som vil være nødvendig for å få luftfarten på fote igjen når Covid19 på sikt vil lette grepet rundt verdenssamfunnet.

I den sammenheng har man sendt ut en plakat i anledning dagen: CONTROLLER_DAY_2020

Gratulerer med dagen til alle flygeledere!