Flygelederforeningens leder Robert Gjønnes signerte fredag 12.6.2020 den nye tariffavtalen og hovedavtalen med NHO og Saerco.

Etter flere måneder med arbeid og COVID-19 forsinkelser ble avtalene mellom NHO/Saerco og Flygelederforeningen omsider formalisert og signert. Dette formalsierer en ny epoke for både norske flygeledere så vel som for det norske flysikringsmarkedet. En ny aktør har kommet til og de ansatte på Kjevik og Vigra har fått ny arbeidsgiver.

– Vår medlemmer på Vigra og Kjevik har fått nøyaktig de samme vilkår som de hadde som ansatte i Avinor Flysikring AS – dette var forventet ettersom dette var en virksomhetsoverdragelse i lovens forstand, sier NFFs leder Robert Gjønnes.

– Vi har hatt svært gode prosesser sammen med våre advokater, NHO og Saerco, og ser frem til et godt samarbeid med NHO og Saerco også i det videre, sier Gjønnes.