Det ble denne uken klart at Olav Aadal sammen med Heidi Sørum og Bjørn Tor Mikkelsen ble gjenvalgt til å representere de ansatte i konsernstyret. Vi er veldig glade for at Olav fortsetter sitt virke i konsernstyret – vi trenger solide og gode representanter der i fremtiden.

Vi registrerer at valgdeltagelsen ikke har vært optimal. Vi har et samarbeid med NTL Luftfarten – som er den desidert største foreningen i konsernet – og NFF er den desidert største i AFAS. På tross av dette fikk vi «bare» 50% av stemmene. Dette er litt bekymringsverdig. Vi er nødt til å kollektivt benytte stemmeretten vår for å sikre våre representanter i de viktige posisjonene i de respektive styrer.

Ved neste valg håper NFFs styre at så mange som mulig benytter stemmeretten og gjennom dette er med på å sikre våre interesser på best mulig måte.