Etter å ha forhandlet i nærmere 6 timer i dag, den 16. mai, ble det formelt brudd i forhandlingene mellom NFF og Avinor Flysikring. Neste stopp blir dermed fase 3-forhandlinger i Spekter.

Flygelederforeningen har opplevd årets forhandlinger som svært utfordrende og meget lite løsningsorienterte.

Vårt hovedkrav om et pengemessig nulloppgjør, med et dertilhørende betydelig potensiale for økonomisk innsparing for arbeidsgiver, ble etter hvert fullstendig avvist uten at forhandlingsutvalget på noe tidspunkt i forhandlingene klarte å forstå hvorfor. En potensiell innsparing på flere titalls millioner kroner var åpenbart uinteressant for motparten, selv med det uttalte fokuset på kostnadseffektivisering vi alle opplever daglig i selskapet som bakteppe.

Vi hadde i tillegg inne krav om utvidet alminnelig arbeidstid inntil 12,5 timer i løpet av 24 timer i tråd med årsmøtets vedtak, krav om timelønnskompensasjon for forskjøvet arbeidstid (omdisponering) på linje med det andre fagforeninger har i sine avtaler, og et forslag til løsning for å stimulere til redusert stillingsandel for redusert lønn (et tiltak arbeidsgiver selv har lansert) ved bruk av full pensjonsinnbetaling som insentiv. Heller ikke dette var arbeidsgiver interessert i å gå videre med.

Arbeidsgiver var relativt tydelig på at de kun ønsket et pengemessig oppgjør. På toppen av det hele var det siste kravet deres ufravikelig, med en ramme som lå såpass langt under frontfagsrammen at vi ikke på noen måte kunne akseptere dette. Arbeidsgiver forsøkte å gjøre et poeng av at andre fagforeninger i selskapet hadde godtatt en lavere prosentvis ramme, «som et økonomisk bidrag til kostnadseffektivisering«. Dette finner vi noe ironisk, da vårt eget forslag til reell kostnadseffektivisering, som var uinteressant for dem,  ville hatt en betydelig større økonomisk effekt for selskapet.

For oss oppleves det som uforståelig at selskapet takker nei til muligheten vi ga dem til å spare flere titalls millioner på bunnlinjen.

Forhandlingsutvalget fra NFF ser frem til å diskutere dette videre med arbeidsgiverforeningen Spekter.