Som tidligere informert om var det satt frister i forbindelse med mellomoppgjøret 2019 – frist for avslutning var opprinnelig 10. mai 2019.

I og med at NFF fungerer som egen hovedsammenslutning, har vi blitt enige med arbeidsgiver og Spekter om at vi skyver på frist for bistand samt frist for avslutning UFN så lenge det er fremdrift i arbeidet mellom partene.

NFFs styre vil holde dere fortløpende orientert om den videre utviklingen. Dette til deres orientering.